Espen Brændsrod

Presemelding Nordnorsk Kunstsenter 2013

                    

 

«resignator / supporter»

 

Espen Brændsrød har forankring i maleriet som medium. I forlengelse av sine maleriprosjekter har han de siste årene jobbet mer og mer skulpturelt. I utstillingen utforskes forholdet mellom det tredimensjonale og det todimensjonale, mellom verkets opphav og dets kontekst og mellom representasjon og virkelighet.

Utstillingstittelen er todelt, og viser til to sentrale problemstillinger i prosjektet. Resignator refererer til hvordan nedbrytingsprosesser har dannet grunnlaget for arbeidenes tilblivelse.  Brændsrøds skulpturprosjekt startet med en interesse for avfall fra egen malerprosess; biprodukter som han etter hvert bearbeidet til selvstendige tredimensjonale arbeider. Derfra utviklet prosjektet seg til også å dreie seg om andre typer sekundære materialer som papp, MDF, tape eller hyssing; enkle og billige materialer som vanligvis brukes til å emballere kunsten snarere enn å utgjøre kunstverket i seg selv. Supporter viser til arbeidenes kontekst i form av gallerirommet og tilskuerens blikk. I tråd med teorier om minimalismen fra 1960-tallet, er verket avhengig av både et gallerirom og ikke minst en betrakter for å kunne eksistere. Kunstverket har ingen funksjon hvis ikke det bringes til live av noen som ser det og opplever det i sammenheng med den arkitektoniske rammen. Slik sett kan også gallerirommet og publikum ses som verkets støttespillere.  

Ved å la sekundære materialer danne grunnlaget for minimalistiske, abstrakte skulpturer, gjøres grensene mellom kunsten og virkeligheten utydelige.