Espen Brændsrod

                    

malerier og avledninger

Galleri LNM 2008, i samarbeid med Esther Maria Bjørneboe

”Malerier og Avledninger” er en utstilling med nye abstrakte arbeider av Espen Brændsrød (f.1969) og Esther Maria Bjørneboe (f.1971) hvor maleriet i kraft av å være visuelt og materielt på ulikt vis danner overganger inn til andre former for billeddannelse.

Maleriet som objekt innehar en lang tradisjon, og møter ofte problemstillinger som setter spørsmålstegn ved overlevelsesdyktighet og aktualitet. Arbeidene i denne utstillingen ønsker å drøfte maleriet i sammenstilling med noe av det som kommer som en følge av maleriet – avledningene. Her vist i henholdsvis Brændsrød og Bjørneboes arbeider i konstellasjoner som produkt/avfall og orginal/kopi.

 

Espen Brændsrød viser enkeltstående malerier utført på/i pleksiglass sammen med en gruppe skulpturelle malerier “avledet” fra maleriene.

 Der maleriene i denne utstillingen fremstår som planmessig utførte verk med referanser til minimalisme og konstruktivisme, har de skulpturelle objektene over tid vokst frem fra tape-avfallshauger, et direkte resultat av maskeringsarbeid fra maleriene. Disse avfallshaugene, som på ulike måter er blitt bearbeidet og i flere omganger dynket i et matt, transparent malemedium, har antatt individuelle skulpturelle former. Skulpturene har fremkommet fra hva som kan ses på som avfall fra en malerisk arbeidsprosess, men oppstår her gjennom den videre bearbeidelsen nærmest som nye, organiske livsformer. Arbeidenes felles tittel, vage terreng, en oversettelse fra det franske begrepet Terrains Vagues, er opprinnelig brukt for beskrivelse av grensesoner mellom vill og kultivert natur. Tittelen berører bl.a. skulpturens forankring til sitt opphav, maleriet, og dens prosessbaserte utvikling.

 Brændsrød viser også et minimalistisk, todelt pleksiglasss-arbeid,  kalt  Blackwater / Brunvariasjon. Verket består av to like store, nesten identisk malte pleksiglassflater, malt med brunsvarte farger fra baksiden av glasset. Verket, som har en speilende tilstedeværelse i rommet, spiller på kontrasten mellom en perfekt, klar, industriell forside kontra en mørk, grumsete og uklart bearbeidet underside.